OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

Numer uchwały: 53
Numer sesji: VI
Rok: 2019

(opublikowano:  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5193 z dnia 24 maja 2019 r.)U C H W A Ł A NR VI/53/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 13.05.2019 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1445 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1821 ze zmianami), art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zmianami),

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Zarządza się na terenie gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Bukówiec Górny, Boszkowo, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, należnych od osób fizycznych.

§ 2.

Na inkasentów poboru podatków o jakich mowa w § 1., wyznacza się następujące osoby na terenie sołectwa:

1) Boguszyn
Grażyna Tomowiak,
2) Bukówiec Górny
Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo
Ines Piotrowska,
4) Dłużyna
Aniela Poloszyk,
5) Dominice
Mateusz Krystians,
6) Grotniki
Łukasz Chałupka,
7) Jezierzyce Kościelne
Agnieszka Przewoźna
8) Krzycko Wielkie
Natalia Walkowiak,
9) Sądzia
Zenon Poloch,
10) Skarżyń
Stanisław Grochowy,
11) Zbarzewo
Halina Łaszczyńska.§ 3.

Ustala się dla inkasentów wymienionych w §2. procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków w wysokości 3% wpłat osobiście przez nich zainkasowanych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Romana Pitrowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06