OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Numer uchwały: 55
Numer sesji: VI
Rok: 2019

UCHWAŁA NR VI/55/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz.506 ze zm.), w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz.2190 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Włoszakowice na 2019 rok Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.
2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w umowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06