OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer dokumentu: 48
Rok: 2019

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 28.05.2019r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) art. 34 ust. 1, art.35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany, zarządzam co następuje:

§ 1

Wykazać do zbycia nieruchomość gruntową, położoną we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
(-)Robert Kasperczak

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06