OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 58
Numer sesji: VII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Na podstawie art.10 ust. 2, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego z budżetu na rok 2019 w kwocie do 500.000,00 złotych oraz z budżetu na rok 2020 w kwocie do 400.000,00 złotych, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
1) w roku 2019 - przebudowa drogi powiatowej nr 4762P w m. Zbarzewo, kwota do 100.000,00 złotych,
2) w roku 2019 - przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim, kwota do 400.000,00 złotych,
3) w roku 2020 - przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4796P w m. Jezierzyce Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice, kwota do 400.000,00 złotych.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowych na podstawie stosownych umów zawartych między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz KurpiszPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06