OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VII/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Numer uchwały: 60
Numer sesji: VII
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr VII/60/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 817) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Poznaniu, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

1) nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sądzia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/1, o powierzchni 0.4600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00001034/4.
2) nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sądzia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/2, o powierzchni 0.2900 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00001034/4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 10 czerwca 2019 r,

Wójt Gminy Włoszakowice wystąpił do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu, z zapytaniem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Włoszakowice, działek położonych w miejscowości Sądzia, oznaczonych numerami działek 142/1 i 142/2.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wskazał na niezbędne dokumenty, które Gmina Włoszakowice winna przygotować w celu podjęcia czynności zmierzających do nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Jednym z wymaganych dokumentów jest uchwała rady gminy upoważniająca organ wykonawczy do nabycia nieruchomości w trybie 24 ust. 5 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 817 ze zmianami).

Działki nr 142/1 i 142/2 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. dokumentem działki oznaczone są jako teren boiska sportowego i plac ćwiczeń dla OSP.

Na nieruchomości planowane jest wykonanie boiska sportowego, placu zabaw, placu ćwiczeń dla OSP (w tym siłowni zewnętrznej).

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06