OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie powołania zespołu

Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie powołania zespołu

Numer uchwały: 66
Numer sesji: VIII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR VIII/66/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania zespołu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Celem przedstawienia na sesji opinii o zgłoszonych Radzie Gminy Włoszakowice kandydatach na ławników do XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie oraz Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję 2020-2023 powołuje się zespół w składzie:

1) Dorota Langner
2) Hanna Michalska
3) Marek Wąsowicz

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06