OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/69/2109 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr VIII/69/2109 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 69
Numer sesji: VIII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR VIII/ 69 /2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Na podstawie art.10 ust. 2, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.506), art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.869) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 do Uchwały NR VII/58/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 czerwca 2019r. nadając mu brzmienie:

„§1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego z budżetu na rok 2019 w kwocie do 500.000,00 złotych oraz z budżetu na rok 2020 w kwocie do 400.000,00 złotych, z przeznaczeniem na następujące zadania :
1) w roku 2019 - remont drogi powiatowej nr 4762P w m. Zbarzewo, kwota do 100.000,00 złotych,
2) w roku 2019 - przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim, kwota do 400.000,00 złotych,
3) w roku 2020 - przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4796P w m. Jezierzyce Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice, kwota do 400.000,00 złotych.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06