OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 62
Rok: 2019

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 lipca 2019 roku

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników
i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice, będących pracownikami samorządowymi:
1) dla kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach –
do 6.000 zł brutto,
2) dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach –
do 7.000 zł brutto,
3) dla kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach – do 7.500 zł brutto,
4) dla kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach – do 6.000 zł brutto.
§ 2. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice będących pracownikami samorządowymi:
1) dla zastępcy kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach – do 5.000 zł brutto,
2) dla zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach – do 5.000 zł brutto,
3) dla zastępcy kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach – do 6.000 zł brutto,
4) dla zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach – do 5.000 zł brutto.
§ 3. Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych
w § 1 i 2, pod którym należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę,
3) dodatek funkcyjny.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Włoszakowice.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Robert KasperczakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06