OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/48/2007 w sprawie wystąpienia z Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

Uchwała Nr VIII/48/2007 w sprawie wystąpienia z Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

Numer uchwały: 48
Numer sesji: 8
Rok: 2007


U C H W A Ł A Nr VIII/48/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie wystąpienia z Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560) i § 43 ust. 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Gmina Włoszakowice występuje z Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Gminy Włoszakowice:
1)Nr VI/32/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych,
2)Nr VII/46/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr VIII/48/2007
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 czerwca 2007 r.


Rada Gminy Włoszakowice w dniu 4 kwietnia 2007 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych polegającym na budowie sal w każdej z gmin powiatu wraz z zobowiązaniem do partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej oraz wyznaczenia Powiatu Leszczyńskiego jako koordynatora wszelkich działań związanych z jego realizacją.
Uznano, że taki sposób realizacji programu pozwoli na obniżenie jednostkowych kosztów budowy sal w poszczególnych gminach oraz zwiększy szanse na uzyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie wspólnej inwestycji.
W związku z uwagami dotyczącymi sposobu realizacji inwestycji uznano, że program powyższy realizować może stowarzyszenie, a nie Powiat Leszczyński, stąd należało uchylić podjęte w tej sprawie uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06