OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Numer dokumentu: 66
Rok: 2019

ZARZĄDZENIE NR 66/2019
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 lipca 2019 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2019 rok określonych w § 1 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 362.907,97 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 292.000,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 11.380.400,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.459.362,48 złote, w tym dochodów bieżących 45.138.116,33 złotych i dochodów majątkowych 5.321.246,15 złotych.

§ 2. 1.Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok o kwotę 362.907,97 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, co dotyczy wydatków bieżących, których kwota ogółem wynosi 42.092.049,38 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 85.500,00 złotych i ogółem wynoszą 28.113.870,49 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 36.011,00 złotych i wynoszą 17.707.905,21 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 49.489,00 złotych i wynoszą 10.405.965,28 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.235.860,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 277.407,97 złotych i wynoszą 10.867.599,26 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich wynoszą 554.719,63 złotych,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 292.000,00 złotych, co daje kwotę ogólną 11.380.400,36 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.634.397,96 złotych, w tym wydatków bieżących 42.092.049,38 złotych i wydatków majątkowych 12.542.348,58 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.Wójt Gminy Włoszakowice

(-)Robert Kasperczak


Uzasadnienie:

Zmiany dochodów ( załącznik Nr 1 i 2 ) dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację programu "Dobry start" o kwotę 292.000,00 złotych, programu "Posiłek w szkole i w domu" o kwotę 907,97 złotych oraz programu "Aktywna tablica" o kwotę 70.000,00 złotych.
Zmiany wydatków ( załącznik Nr 3 i 4 ) dokonuje się wprowadzając zadania wynikające z przyznanych dotacji oraz dokonując przeniesień na wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Jezierzycach Kościelnych oraz Urząd Gminy.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06