OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021

Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021

Numer uchwały: 71
Numer sesji: IX
Rok: 2019

UCHWAŁA NR IX/71/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o. we Włoszakowicach na lata 2018 – 2021.
2. Zmieniony plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXV/309/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Rafał Jagodzik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06