OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku

Numer uchwały: 75
Numer sesji: IX
Rok: 2019

UCHWAŁA NR IX/75/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 223 §1, 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji - uchwala się, co następuje:

§ 1. Załatwić wniosek z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie oznakowania zjazdu z drogi krajowej nr 5 z Nietążkowa do Włoszakowic i Wijewa pozytywnie zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 2. Zawiadomić wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz KurpiszUZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/75/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 sierpnia 2019 r.


W dniu 23 lipca 2019 roku wpłynął do Rady Gminy Włoszakowice wniosek w sprawie oznakowania zjazdu z drogi krajowej nr 5 pod Nietążkowem do Włoszakowic oraz Wijewa.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując wniosek opowiedziała się za pozytywnym jego rozpatrzeniem, poprzez przekazanie wniosku Wójtowi celem wystąpienia do GDDKiA o odpowiednie oznakowanie zjazdu.
W świetle powyższego zasadne jest pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz KurpiszInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06