OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie na kadencję w latach: 2020-2023

Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie na kadencję w latach: 2020-2023

Numer uchwały: 78
Numer sesji: x
Rok: 2019

U C H W A Ł A NR X/78/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie na kadencję w latach: 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Na ławników do XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie na kadencję w latach 2020-2023 w głosowaniu tajnym zostali wybrani:


1) Aneta Bajon

2) Zbigniew Andrzejewski

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz Kurpisz


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06