OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Numer uchwały: 79
Numer sesji: X
Rok: 2019

(Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8761 z dnia 22 października 2019 r.)


UCHWAŁA NR X/79/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 października 2019 r.


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 5d ust. 2 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
. (-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Sylwia Jankowiak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06