OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr X/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 80
Numer sesji: x
Rok: 2019

Uchwała Nr X/80/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje:
§ 1.
Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez poniesienie nakładów do wysokości 35.000,00 zł na wykonanie przebudowy chodnika z wymianą krawężnika przy drodze powiatowej nr 4768P w miejscowości Boguszyn – 300,0 m2.
§ 2.
Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06