OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji

Numer uchwały: 87
Numer sesji: X
Rok: 2019

UCHWAŁA NR X/ 87/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 1 października 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia petycji


Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po rozpatrzeniu petycji Rada Gminy Włoszakowice uchwala się co następuje:

§ 1. Petycję z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie dokończenia ulicy 11 Listopada we Włoszakowicach Rada Gminy Włoszakowice załatwia negatywnie zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz
Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/87/2019
z dnia 1 października 2019 r.Radna (...) dnia 8 sierpnia 2019 r. na IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice przekazała petycję mieszkańców ul. 11 Listopada we Włoszakowicach w sprawie dokończenia ulicy polegającego na położeniu asfaltu na długości 150 m i szerokości 1,5 m oraz założenia progów zwaniających.
Propozycję rozstrzygnięcia petycji przedstawiła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która na swoim posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. stwierdziła, że ul. 11 Listopada we Włoszakowicach na całej długości (ok. 660 m) tj. od ul. Zachodniej do ul. Słonecznej posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,5 m.
W związku z potrzebami w zakresie przebudowy dróg gruntowych na drogi o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy, a szczególnie we Włoszakowicach i możliwościami finansowymi Gminy zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb nie jest możliwe zrealizowanie wnioskowanej inwestycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaproponowała rozważenie założenie progów zwalniających na ul. 11 Listopada we Włoszakowicach po zbadaniu celowości przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach.
W związku z powyższym Rada Gminy Włoszakowice postanowiła, załatwić petycję zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06