OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/21/2007 w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z WFOŚiGW

Uchwała Nr IV/21/2007 w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z WFOŚiGW

Numer uchwały: 21
Numer sesji: 4
Rok: 2007

UCHWAŁA NR IV/21/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego 2007 roku


w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 181 poz. 1337) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Kwotę 78 425,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) pozostającą w dyspozycji Gminy Włoszakowice z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym” na podstawie umowy Nr 46/P/OW/I/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku, przeznacza się na współfinansowanie inwestycji pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie:
Gmina Włoszakowice zgodnie z zawartą z Miejskim Zakładem Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie (Jednostką Realizującą Projekt) umową, współfinansuje przedsięwzięcie pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” wraz z innymi gminami subregionu leszczyńskiego i miastem Lesznem. Umorzona kwota będzie zatem stanowiła część udziału Gminy Włoszakowice w w/w inwestycji, który został ustalony na kwotę 584 925,00 zł.
Decyzją Komisji Europejskiej K (2005) 5536 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Spójności w/w projektu z dnia 13 grudnia 2005 roku inwestycja ta będzie realizowana w latach 2006 – 2011.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06