OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Numer uchwały: 90
Numer sesji: XI
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr XI/90/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 lit a statutu stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża się wolę rezygnacji i wystąpienia ze stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz KurpiszUZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XI/90/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.


Na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 marca 2008 roku Nr XIII/87/2008 Gmina Włoszakowice przystąpiła do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.
W ocenie Gminy Włoszakowice wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w formule ww. stowarzyszenia wyczerpała się, stąd dalsze pozostawanie członkiem stowarzyszenia przez Gminę Włoszakowice jest bezcelowe.
Tym samym jako, że zasadne jest rezygnacja i wystąpienie ze stowarzyszenia konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały w celu złożenia stosownego oświadczenia przez Wójta Gminy Włoszakowice.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06