OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/23/2007 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała Nr IV/23/2007 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Numer uchwały: 23
Numer sesji: 4
Rok: 2007


Uchwała Nr IV/23/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego 2007 r.


w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r Nr 181 poz.1337) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) i rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
1.Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej, w taryfie zatwierdzonej uchwałą Nr IV/22/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 lutego 2007 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, symbolem „OŚB”
2.Wysokość dopłaty wynosi 0,71 zł na 1 m3 ścieków dostarczanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06