OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/93/2019 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszakowice na lata 2019 - 2025

Uchwała Nr XI/93/2019 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszakowice na lata 2019 - 2025

Numer uchwały: 93
Numer sesji: XI
Rok: 2019

UCHWAŁA NR XI/93/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 listopada 2019 r.w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Włoszakowice na lata 2019 - 2025


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 – ze zmianami) oraz art 16 b oraz 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz.1507 – ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co następuje:


§ 1.
Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2025, stanowiącą załącznik do uchwały.§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz Kurpisz


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin.

Strategia zgodnie z art.16b ust 2 w szczególności powinna zawierać diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań. Te wszystkie parametry zawiera Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2025.
Strategia została opracowana przez firmę zewnętrzną na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06