OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/100/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/100/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 100
Numer sesji: XII
Rok: 2019

(uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10253 z dnia 4 grudnia 2019 r.)

Uchwała nr XII /100/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włoszakowice określa się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Traci moc uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Romana Pitrowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06