OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/102/2019 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XII/102/2019 w sprawie opłaty targowej

Numer uchwały: 102
Numer sesji: XII
Rok: 2019

(uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10255 z dnia 4 grudnia 2019 r.)

Uchwała nr XII /102/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Na terenie Gminy Włoszakowice wprowadza się opłatę targową.

§ 2.
1. Ustala się na terenie Gminy Włoszakowice dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż:
1) na powierzchni do 4 m2 - 15,00 zł,
2) na powierzchni powyżej 4m2 do 8m2 - 25,00 zł,
3) na powierzchni powyżej 8m2 - 30,00 zł.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Jerzego Michalskiego.
3. Ustala się wynagrodzenia inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 1 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Przewodniczący Rady Gminy
(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Magdalena Rękoś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06