OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2006 w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2006 w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Numer uchwały: 29
Numer sesji: 5
Rok: 2007

Uchwała Nr V/29/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 marca 2007 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczącej regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337)art. 54 ust.7 w związku z art.30 ust.6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm. os. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) po zaopiniowaniu przez związek zawodowy zrzeszający nauczycieli, Rada Gminy Włoszakowice uchwala:


§ 1. Zmienia się treść § 3 uchwały w ten sposób, że do § 3 dodaje się pkt. 5 w następującym brzmieniu:

5) niewykonywania pracy z powodu urlopu wychowawczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

(-) mgr Irena PrzezbórUzasadnienie
W regulaminie przyznawania dodatku mieszkaniowego pominięto nauczycieli przybywających na urlopach wychowawczych a nie otrzymujących dodatku wychowawczego. W związku z powyższym wprowadza się ten zapis.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06