OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/40/2007 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr VI/40/2007 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Numer uchwały: 40
Numer sesji: 6
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr VI/40/2007
---------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 Nr 181 poz. 1337) oraz § 23 ust. 1 Statutów Sołectw - przyjętych Uchwałą Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 stycznia 1991 z późniejszymi zmianami i Uchwałą Nr XII/114/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2000 r. uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich oraz komisji rewizyjnych w następujących sołectwach na terenie Gminy Włoszakowice:
1)Boguszyn
2)Boszkowo
3)Bukówiec Górny
4)Charbielin
5)Dłużyna
6)Dominice
7)Grotniki
8)Krzycko Wielkie
9)Sądzia
10)Skarżyń
11)Zbarzewo


§ 2

Terminarz zebrań wyborczych i termin wyborów sołtysa określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór
Załącznik do Uchwały VII/ 40 /2007
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2007 r.
1. Terminarz zebrań ________________________________________________________________
L.p. S o ł e c t w o Termin zebrania Ilość członków przewodniczący zebrania (radny)
I termin II termin Rady Sołeckiej osoba/y do pomocy technicznej
________________________________________________________________________________
1.Boguszyn 23 kwietnia 2007 Zygmunt Nędza
19.00 19.15 4 Joanna Poprawska
______________________________________________________________________________________
2. Bukówiec Górny 23 kwietnia 2007 Ryszard Lipowy
19.00 19.15 6 Karolina Nowak
Beata Grzesiecka
___________________________________________________________________________ ___________
3. Dłużyna 23 kwietnia 2007 Tadeusz Szalewski
19.00 - 19.15 4 Mirosława
Poloszyk-Miś
______________________________________________________________________________________
4. Dominice 24 kwietnia 2007 Leszek Jagodzik
19.00 19.15 3 Henryk Kiciński
______________________________________________________________________________________
5. Grotniki 24 kwietnia 2007 Stefan Lis
19.00 19.15 4 Aurelia Lucerek
______________________________________________________________________________________
6. Krzycko Wielkie 24 kwietnia 2007 Krystyna John
19.00 19.15 5 Zdzisław Durczewski
_______________________________________________________________________________________
7. Sądzia 24 kwietnia 2007 Paweł Marcinek
19.00 19.15 4 Mirosława Poloszyk-Miś
______________________________________________________________________________________
8. Zbarzewo 25 kwietnia 2007 Hanna Michalska
19.00 19.15 4 Mateusz Mroziński
_______________________________________________________________________________________
9. Boszkowo 25 kwietnia 2007 Irena Przezbór
19.00 19.15 4 Mirosława Poloszyk-Miś
_______________________________________________________________________________________
10.
Charbielin 26 kwietnia 2007 Aleksy Zaremba
19.00 19.15 4 Mirosława Poloszyk - Miś
_______________________________________________________________________________________
11. Skarżyń 26 kwietnia 2007 Andrzej Czajka
19.00 19.15 4 Jerzy Wlekły
_______________________________________________________________________________________
2. Termin wyborów sołtysów na terenie całej gminy - 13 maja 2007 r. (niedziela)
w godzinach od 8.30 do 13.00.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06