OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/112/2019 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr XIII/112/2019 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 112
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

UCHWAŁA NR XIII/112/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez Gminę Włoszakowice

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych Gminy Włoszakowice zaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 2. Jednostką obsługującą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

§ 3. Jednostka obsługująca wymieniona w § 2 zapewniaja realizację zadań głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi głównego księgowego.

§ 4. Jednostkami obsługiwanymi, dla jednostki obsługującej, o której mowa w § 2 są:
1) Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym,
2) Szkoła Podstawowa w Dłużynie,
3) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych,
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim.

§ 5. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej, o której mowa w § 2:
1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych,
w tym prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej jednostek obsługiwanych,
2) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej oraz kasowej,
3) współpracę z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie opracowywania projektów planów finansowych i zmian w planach finansowych oraz bieżącej analizy wykonania tych planów,
4) rozliczanie finansowe projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
5) obsługę finansowo - księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,
6) obsługę płacową, a w szczególności: sporządzanie i organizowanie wypłat dla pracowników obsługiwanych jednostek, potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie
z Urzędem Skarbowym a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczenia, prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją, sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno – rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika,
7) rozliczanie realizowanych dochodów przysługujących jednostkom obsługiwanym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice
(-)Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06