OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Numer uchwały: 114
Numer sesji: XIII
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr XIII/114/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1311 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe S.A. niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

1) nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Włoszakowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/16, o powierzchni 0,6856 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00051562/9.
2) nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Włoszakowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/17, o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00048683/9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06