OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/45/2007 w sprawie zmiany zalącznika do Uchwały Nr VI/40/2007 (zarządzenie wyborów sołeckich)

Uchwała Nr VII/45/2007 w sprawie zmiany zalącznika do Uchwały Nr VI/40/2007 (zarządzenie wyborów sołeckich)

Numer uchwały: 45
Numer sesji: 7
Rok: 2007


U C H W A Ł A Nr VII/45/2007

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 Nr 181 poz. 1337) oraz § 23 ust. 1 Statutów Sołectw - przyjętych Uchwałą Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 stycznia 1991 r. z późniejszymi zmianami i § 23 ust. 1 Statutów Sołectw przyjętych Uchwałą Nr XII/114/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2000 r. oraz § 43 ust. 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2004 r. Nr 133, poz. 2723 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się treść załącznika do Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych, poprzez nadanie mu brzmienia załącznika do niniejszej uchwały.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórZałącznik do Uchwały VII/45/2007

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

1. Terminarz zebrań __________________________________________________________________________________

L.p. S o ł e c t w o Termin zebrania Ilość członków przewodniczący zebrania

I termin II termin Rady Sołeckiej osoby do pomocy technicznej

___________________________________________________________________________________________

Boguszyn 23 kwietnia 2007 4 Zygmunt Nędza

19.00 19.15 Joanna Poprawska

___________________________________________________________________________________________

2. Bukówiec Górny 23 kwietnia 2007 6 Ryszard Lipowy

19.00 19.15 Karolina Nowak

Beata Grzesiecka

___________________________________________________________________________ ________________

3. Dłużyna 23 kwietnia 2007 4 Tadeusz Szalewski

19.00 19.15 4 Mirosława

Poloszyk-Miś

___________________________________________________________________________________________

4. Dominice 24 kwietnia 2007 3 Leszek Jagodzik

19.00 19.15 Joanna Poprawska

___________________________________________________________________________________________

5. Grotniki 24 kwietnia 2007 4 Stefan Lis

19.00 19.15 Aurelia Lucerek

___________________________________________________________________________________________

6. Krzycko Wielkie 24 kwietnia 2007 5 Krystyna John

19.00 19.15 Zdzisław Durczewski

___________________________________________________________________________________________

7. Sądzia 24 kwietnia 2007 4 Paweł Marcinek

19.00 19.15 Mirosława Poloszyk-Miś

___________________________________________________________________________________________

8. Zbarzewo 25 kwietnia 2007 4 Hanna Michalska

19.00 19.15 Mateusz Mroziński

___________________________________________________________________________________________

9. Boszkowo 25 kwietnia 2007 4 Irena Przezbór

19.00 19.15 Mirosława Poloszyk-Miś

___________________________________________________________________________________________

10. Charbielin 26 kwietnia 2007 4 Aleksy Zaremba

19.00 19.15 Mirosława Poloszyk - Miś

___________________________________________________________________________________________

11. Skarżyń 26 kwietnia 2007 4 Andrzej Czajka

19.00 19.15 Jerzy Wlekły

___________________________________________________________________________________________
Termin wyborów sołtysów:

- Bukówiec Górny - 6 maja 2007 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 - 12.00

- Krzycko Wielkie - 6 maja 2007 r. (niedziela) w godzinach od 11.00- 15.00

- pozostałe sołectwa - 13 maja 2007 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 - 12.30.
Przewodniczący Rady Gminy


(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06