OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/119/2020 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Jezierzycach Kościelnych

Uchwała Nr XIV/119/2020 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Jezierzycach Kościelnych

Numer uchwały: 119
Numer sesji: XIV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XIV/119/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Jezierzycach Kościelnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a ” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz. 506 ze zmianami) art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospdarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Jezierzycach Kościelnych, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1L/00036579/0, oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 217/9 o powierzchni 0,0946 ha,
2) 217/10 o powierzchni 0,0857 ha,

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06