OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/120/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XIV/120/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy

Numer uchwały: 120
Numer sesji: XIV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XIV/120/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej składników majątkowych Gminy Włoszakowice określonych w § 2 niniejszej uchwały na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
§ 2. 
Przedmiotem dzierżawy są następujące nieruchomości gruntowe:
1) nieruchomość położona w miejscowości Włoszakowice oznaczona numerem działki 243, o powierzchni 0,2700 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00067892/6.
2) część nieruchomości położonej w miejscowości Włoszakowice oznaczonej numerem działki 693/8, o powierzchni 0,0010 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz Kurpisz 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06