OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/122/2020 w sprawie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XIV/122/2020 w sprawie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026

Numer uchwały: 122
Numer sesji: XIV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XIV/122/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 nie zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2020, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych pod nazwą "Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp.z o.o. we Włoszakowicach - podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach", zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06