OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/52/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VIII/52/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Numer uchwały: 52
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA NR VIII/ 52 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 165,166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2007 roku Nr 88, poz. 587 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Postanawia się zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 124.828 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2
Postanawia się zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 1.789.444 złote, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3
Zwiększa się plan wydatków majątkowych określonych w § 2 ust.2 pkt 2 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 1.308.440 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 2.939.890 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4
Zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury określony w § 2 ust.2 pkt 1 lit. b uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 112.000 złotych, które ogółem wynoszą 928.000 złotych.

§ 5
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 17.958.344 złote,
2 ) po stronie wydatków 19.397.960 złotych.

§ 6
1.Deficyt budżetowy wynosi 1.439.616 złotych.
2.Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

1.Zwiększa się plan dochodów o 124.828 złotych poprzez wprowadzenie środków uzyskanych z:
1) prowadzonych usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 29.000 złotych,
2) prowadzonych usług przez GZK w kwocie 30.000 złotych,
3) różnych opłat w kwocie 5.000 złotych,
4) dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.000 złotych,
5) użytkowania wieczystego w kwocie 18.000 złotych,
6) uaktualnienia kwoty uzyskanej na pokrycie skutków ulg ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 40.828 złotych. ( załącznik nr 1 )
2.Zwiększa się plan wydatków o 1.789.444 złote poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań oraz zwiększenie środków na już planowane realizowane w:
1) Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 40.000 złotych ( brak środków na działalność bieżącą),
2) Zespole Szkół Ogółnokształcących we Włoszakowicach 71.772 złote na malowanie elewacji zewnętrznej i pomieszczeń wewnątrz ( środki zaoszczędzone w roku 2006 ) oraz 3.000 złotych dla p. Barszcza w związku z pracami promującymi Gminę,
3) Przedszkolach 13.072 złote na wymianę okien w Bukówcu Górnym i we Wloszakowicach oraz na zakup wyposażenia w Krzycku Wielkim ( środki zaoszczędzone w roku 2006 ),
4) Zarządzie Dróg Gminnych 1.290.000 złotych na przebudowę, remonty i naprawy dróg i chodników we Włoszakowicach, Krzycku Wielkim, Ujazdowie, Boszkowie, Sądzi, Bukówcu Górnym, Dłużynie oraz na zakup rzeźby dla Grotnik, wiaty przystankowej we Włoszaakowicach, projektów itp,
5) Gminnym Ośrodku Kultury 112.000 złotych na remonty sali i kawiarni we Włoszakowicach, sali w Bukówcu Górnym, sali w Jezierzycach Kościelnych, sali w Zbarzewie, zakup i odnowienie krzeseł na sale, zatrudnienie pracownika na cały etat ( księgowość oraz obsługa biura ), odprawę emerytalną dla p. Radke, dopłatę do strojów Szkolnego Zespołu Regionalnego w Bukówcu Górnym ( 500,00 ) oraz zorganizowanie koncertu plenerowego,
6) w urzędzie na przygotowanie pomieszczeń do podstacji ratownictwa medycznego (50.000 zł ), zakup łodzi do Policji ( 10.000 zł, prace remontowe i naprawcze w Boszkowie i na Ośrodku Żeglarskim ( 72.500 zł ), prace remontowe i adaptacyjne w pałacu ( 53.500 zł), prace na boiskach sportowych ( 45.000-30.000 zł ), zmiana i aktualizacja dokumentacji na budowę sali sportowej we Włoszakowicach ( 58.000 zł ), badania strażaków ( 600 zł.). ( załącznik nr 2 )
3.Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach przydzielonych środków między paragrafami podziałki klasyfikacyjnej na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach na łączną kwotę 88.342 złote. ( załącznik nr 2 )
4.Zwiększa się wydatki majątkowe o 1.308.440 złotych
1) na budowę i modernizację dróg gminnych o 1.245.340 złotych,
2) na prace związane ze zmianą i aktualizacją dokumentacji na budowę sali sportowej we Włoszakowicach o 58.000 złotych,
3) na zakup łodzi patrolowej dla Komendy Powiatowej Policji 10.000 złotych,
4) na zakup piłkochwytu i urządzeniu ubikacji na boisku w Zbarzewie 13.100 złotych
oraz zmniejsza się o 18.000 złotych rezygnując z wymiany bramy garażowej w remizie w Krzycku Wielkim.( załącznik nr 3 )
5.Deficyt w kwocie 1.439.616 złotych oraz spłata rat pobranych pożyczek zostaną pokryte z wolnych środków uzyskanych na koniec 2006 roku. ( załącznik nr 4 )
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06