OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków ze środków budżetu gminy Włoszakowice w roku 2020.

Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków ze środków budżetu gminy Włoszakowice w roku 2020.

Numer dokumentu: 10
Rok: 2020

Zarządzenie Nr 10/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 05.02.2020 r.


w sprawie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków ze środków budżetu gminy Włoszakowice w roku 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz § 8 Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019r. poz. 6666), zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Planowana łączna kwota dotacji to 10.000,00 zł.
2.Wnioski, należy składać według wzoru wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z powołanej uchwały.
3. Prace, które miałyby być objęte dofinansowaniem, winny być wykonane i rozliczone najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2
Ogłoszenie w sprawie składania wniosków publikuje się na stronie Urzędu Gminy Włoszakowice (www.wloszakowice.pl).


§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Magdalenie Fórmanowskiej – Podinspektorowi w Urzędzie Gminy Włoszakowice

§ 4
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt
(-)Robert KasperczakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Magdalena Fórmanowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06