OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Numer dokumentu: 14
Rok: 2020

Zarządzenie Nr 14/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 11 lutego 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.688 ze zmianami), oraz uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok”, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice”.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Robert Kasperczak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06