OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie zaskarżenia wyroku WSA w sprawie dotyczącej powołania zastępcy kierownika USC

Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie zaskarżenia wyroku WSA w sprawie dotyczącej powołania zastępcy kierownika USC

Numer uchwały: 53
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII /53/07
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2007r., sygn. III SA/Po 98/07 oddalającego skargę Gminy Włoszakowice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego we Włoszakowicach.
__________________________________________________________________________
Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1536) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Po 98/07 oddalającego skargę Gminy Włoszakowice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06