OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie udzielenia pomocy na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie udzielenia pomocy na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

Numer uchwały: 54
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA NR VIII /54 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2007 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania: “Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2007 roku, Nr 88, poz. 587), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Włoszakowice pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania: “Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu”


§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).


§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Włoszakowice. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Irena Przezbór

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06