OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/124/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Krzycku Wielkim

Uchwała Nr XV/124/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Krzycku Wielkim

Numer uchwały: 124
Numer sesji: XV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XV/124/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Krzycku Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 28, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej
numerem działki 435/14 o powierzchni 0,1273 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00027088/5
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06