OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/125/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Boszkowie i Boszkowie - Letnisku (obręb Włoszakowice).

Uchwała Nr XV/125/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Boszkowie i Boszkowie - Letnisku (obręb Włoszakowice).

Numer uchwały: 125
Numer sesji: XV
Rok: 2020

UCHWAŁA NR XV/125/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Boszkowie i Boszkowie
- Letnisku (obręb Włoszakowice).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. " a " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit "c" ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz. 396) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału
Terenowego w Poznaniu, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:
1) nieruchomości położonej w miejscowości Boszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
163/36, o powierzchni 0,0898 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00061120/2;
2) nieruchomości położonej w miejscowości Boszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
163/37, o powierzchni 0,1327 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00061120/2;
3) nieruchomości położonej w miejscowości Boszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
163/44, o powierzchni 0,1086 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00061120/2;
4) nieruchomości położonej w miejscowości Boszkowo - Letnisko (obręb Włoszakowice), oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 647/3, o powierzchni 0,5000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr
PO1L/00000399/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06