OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/128/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XV/128/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

Numer uchwały: 128
Numer sesji: XV
Rok: 2020

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz.2500 z dnia 16 marca 2020 r.)

UCHWAŁA NR XV/128/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 7 stycznia 2020 r., poz. 184) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) 240 l - 70 zł;"
2) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) 240 l - 140 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2020-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06