OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/56/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku

Uchwała Nr IX/56/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku

Numer uchwały: 56
Numer sesji: 9
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr IX/56/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2007 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r. Nr 48 poz. 327), art 28 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki oznaczonej numerem działki 103/15 o powierzchni 0,0138 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 12176 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właściciela nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06