OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego

Uchwała Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego

Numer uchwały: 59
Numer sesji: 9
Rok: 2007


UCHWAŁA NR IX/59/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 88, poz. 587) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1
1.Rada Gminy Włoszakowice postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego
przez Gminę Włoszakowice za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 408 756,62 zł.
2.Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia do 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:
3.Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 408 756,62 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego w ust. 1.
§ 2
Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych Gminy Włoszakowice.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie
Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie na pożyczkę inwestycyjną zaciąganą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Pożyczka będzie wpływać w transzach w latach 2008 – 2010. Spłata pożyczki nastąpi od IV kwartału 2010 roku do 2021 roku włącznie.
Całkowita kwota pożyczki inwestycyjnej zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie wynosi 12.144.504.01,-.zł.
Gmina Włoszakowice współfinansuje ww. projekt w procencie oraz w kwotach w rozbiciu na lata przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
W treści uchwały zamieszczono wysokość kwoty poręczenia obejmującego kapitał wymienionej pożyczki w części przypadającej na Gminę Włoszakowice.
Wraz z Gminą Włoszakowice poręczenia udziela 18 gmin współfinansujących projekt.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06