OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie nabycia gruntu we Włoszakowicach

Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie nabycia gruntu we Włoszakowicach

Numer uchwały: 63
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr X/63/07
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 21 września 2007r.

w sprawie nabycia gruntu we Włoszakowicach
Na podst. art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Nr 48 poz. 327 z 2007r./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na nabycie gruntu oznaczonego numerem działki 553/5 o pow. 90 m² zapisanej w księdze wieczystej KW NR 6290 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych jako droga, będącej własnością ZS. B., która jest częścią ulicy Ogińskiego we Włoszakowicach.

§2
Ustala się, że cena gruntu za 1 m² wynosi 3,- zł.

§3
Koszty przeniesienia własności drogi ponosi Gmina Włoszakowice.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06