OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej w Jezierzycach Kościelnych

Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej w Jezierzycach Kościelnych

Numer uchwały: 64
Numer sesji: 10
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr X/64/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej w Jezierzycach Kościelnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337) oraz § 23 ust. 1 Statutów Sołectw - przyjętych Uchwałą Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 stycznia 1991 r. ze zmianami i Uchwałą Nr XII/114/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2000 r. uchwala się co następuje:

§ 1


Zarządza się wybory sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej w Jezierzycach Kościelnych.

§ 2

1. Termin zebrania wyborczego wyznacza się na dzień:
1)pierwszy termin: 5.11.2007 r. godz. 18.00
2)drugi termin: 5.11.2007 r. godz. 18.15

2.Termin wyborów sołtysa wyznacza się na dzień: 18.11.2007 r.
w godz. 10.00 - 14.00.
3.Na miejsce zebrania i wyborów sołtysa wyznacza się salę wiejską w Jezierzycach Kościelnych.
4.Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radną Hannę Michalską.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06