OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2008-2011

Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2008-2011

Numer uchwały: 65
Numer sesji: 10
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr X/65/ 2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2008-2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję w latach 2008-2011 w głosowaniu tajnym wybrano następujące osoby:

1) Iwona Ruszkowska

2) Jerzy Stachowiak


§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06