OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/74/2007 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XI/74/2007 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 74
Numer sesji: 11
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XI/74/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr. 173 poz. 1218 ) w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. Nr 192, poz. 1381 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego zalicza się do kategorii dróg gminnych w Gminie Włoszakowice drogę Dłużyna - Bukówiec Górny o długości 1.746,0 metrów zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych :
- obręb Dłużyna dz. Nr: 239, 240, 368/5, 369, 377,
- obręb Grotniki dz. Nr: 585, 603, 582, 583, 614, 581,
- obręb Bukówie Górny dz. nr: 57, 49, 50, 53/1, 53/2, 58, 62, 68/1, 68/9, 68/8, 67, 65/1, 66/3 .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06