OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/75/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XI/75/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Numer uchwały: 75
Numer sesji: 11
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr XI/75/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.


Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 7, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy postanawia:


§ 1
Powiadomić Panią Monikę Klemenską Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Gminy Włoszakowice w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.


§ 2
Rada informuje, że na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171) niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w trybie wskazanym w § 1 powoduje z mocy prawa pozbawienie tej osoby pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upływa termin do złożenia oświadczenia.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice, zobowiązując go do doręczenia powiadomienia Sekretarzowi Gminy.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/75/2007
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 21 listopada 2007 r.


Dnia 15 września 2007 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, która obliguje osoby podlegające lustracji tzn. urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. i pełniące funkcje wymienione w ustawie do złożenia oświadczeń lustracyjnych.
Z ustawy wynika, że będą musieli je złożyć m.in. sekretarze gmin.
O tym obowiązku osoby zobowiązane do lustracji muszą być powiadomione indywidualnie przez właściwy organ, który je powołał na stanowisko – w tym przypadku właściwym organem jest Rada Gminy Włoszakowice. Termin na powiadomienie wynosi trzy miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Osoby zobowiązane mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia przez właściwy organ.
W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego z mocy prawa nastąpi skutek w postaci pozbawienia tych osób pełnienia funkcji publicznej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06