OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » SEKRETARZ GMINY

SEKRETARZ GMINY

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek-piątek 7:30-15:30
Telefon: 65 52 52 999

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

a w szczególności:

1)      kierowanie pracą i bezpośredni nadzór nad Biurem Ogólnym;

2)      sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Biurem Obsługi Organów Gminy;

3)      przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu;

4)      zapewnienie właściwego schematu zatrudnienia i podziału stanowisk z optymalnym podziałem zadań w celu uzyskania maksymalnej efektywności pracy;

5)      przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie oraz podejmowanie działań korygujących;

6)      koordynowanie działalności Biur Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

7)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

8)      dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu;

9)      podpisywanie pism i decyzji w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta;

10)   ogólna kontrola prawidłowego wykonywania przez pracowników czynności kancelaryjnych oraz przestrzeganie instrukcji w tym zakresie;

11)   nadzorowanie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej;

12)   nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów ochrony pracy, bezpieczeństwa
i higieny pracy;

13)   koordynowanie pracami związanymi z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz spisów;

14)   rejestrowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji w zakresie rozpatrywania, analizy i oceny skarg i wniosków;

15)   rejestrowanie i gromadzenie dokumentacji w zakresie składanych petycji;

16)   nadzorowanie w zakresie prowadzenia i gromadzenia dokumentacji kontroli zewnętrznych w Urzędzie;

17)   nadzorowanie w zakresie prowadzenia i gromadzenia dokumentacji udzielanych upoważnień i pełnomocnictw;

18)   koordynowanie spraw związanych z organizowaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie oraz służby przygotowawczej;

19)   nadzór nad organizowaniem procesu doskonalenia zawodowego pracowników;

20)   koordynowanie pracą praktykantów i stażystów;

21)   wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia;

22)   przyjmowanie ślubowania od pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych;

23)   nadzór nad utrzymanie czystości oraz porządku w budynku Urzędu;

24)   wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających
z poleceń lub upoważnienia Wójta.

 
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-09
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06