OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wójt Gminy

Wójt Gminy

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Telefon: (065)52 52 999

Do zadań Wójta w szczególności należy:
1)reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2)prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3)podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego, wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5)zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6)okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7)koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8)rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9)udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10)czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
12)upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13)przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza i Skarbnika oraz od pozostałych pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
14)ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
15)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2007-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06