OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wójt Gminy

Wójt Gminy

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek-piątek 7:30-15:30
Telefon: 65 52 52 999


Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

2)      koordynowanie i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

3)      wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;

4)      upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5)      udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji własnych;

6)      wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych jako kierownik Urzędu oraz jako organ Gminy;

7)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

8)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

9)      zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie Biura Urzędu oraz jego pracowników;

10)   rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi Biurami Urzędu, w szczególności dotyczących podziału zadań;

11)   przyjmowanie oświadczeń majątkowych i innych wynikających z odrębnych przepisów od Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;

12)   analizowanie złożonych oświadczeń majątkowych i przedstawianie jego wyników Radzie;

13)   sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi Biurami oraz samodzielnymi stanowiskami w ramach określonej struktury organizacyjnej Urzędu;

14)   udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

15)   współpracowanie z Radą Gminy i jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych;

16)   wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz ich przedkładanie organom nadzoru;

17)   gospodarowanie mieniem komunalnym i podejmowanie decyzji majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy oraz składanie oświadczeń woli w tym zakresie;

18)   wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

19)   przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków;

20)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06