OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » BIURO SPRAW OBYWATELSKICH (URZĄD STANU CYWILNEGO)

BIURO SPRAW OBYWATELSKICH (URZĄD STANU CYWILNEGO)

E-mail: dorota.mierzynska.wloszakowice.pl; beata.grzesiecka@wloszakowice.pl; maria.walkowska@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-18.00; wtorek-piątek 7.30-15.30
Telefon: (065) 52 52 984; (065) 52 52 960; (065) 52 52 975

Biuro Spraw Obywatelskich dzieli się na:

1.Urząd Stanu Cywilnego – do którego w szczególności należą sprawy:

1)rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2)sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3)sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5)przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6)stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7)wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
8)wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

2. Stanowisko ds. Obywatelskich – do którego w szczególności należą sprawy:

1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) postępowań cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczeń alimentacyjnych oraz w sprawach o przysposobienie,
b) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
c) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
d) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
e) przyjmowanie obwieszczeń,
3) zgromadzeń,
4) zbiórek publicznych.
5) prowadzenie rejestru wyborców,
6) pomoc socjalna i stypendia szkolne,
7) dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

3. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – do którego należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) organizacji imprez masowych,
4) określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami,
5) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

4. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnej – do którego należą w szczególności sprawy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnej,
2) ochrona systemów i sieci informatycznej,
3) kontrola ochrony informacji niejawnej oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

5. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (bhp) – do którego należą w szczególności sprawy:

1) okresowa analiza stanu bhp,
2) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
4) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
5) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
6) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
7) udział w dochodzeniach powypadkowych,
8) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.

6. Stanowisko ds. Urządzeń Informatycznych – do którego w szczególności należą sprawy:

1) utrzymanie w sprawności komputerów, sieci informatycznej i urządzeń z nimi współpracujących,
2) instalowanie programów,
3) administrowanie siecią informatyczną Urzędu,
4) opieka autorska nad programami,
5) zapewnienie ochrony sieci informatycznej.
7. Stanowisko ds. Obsługi Interesanta – do którego należą w szczególności sprawy:
1) zeznania świadków,
2) obsługa ksero,
3) udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy,
4) ochrona Urzędu a w tym monitorowanie wchodzących i wychodzących interesantów i pracowników,
5) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne,
6) gospodarka drukami i formularzami,
7) prowadzenie archiwum,
8) promocja gminy.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2007-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06