OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Telefon: (065) 52 52 987

Biuro Księgowości Budżetowej, które dzieli się na:

1.Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej - do którego w szczególności należą następujące sprawy:


1)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2)udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3)zapewnianie obsługi finansowo - księgowej Urzędu oraz jednostek, w których wyodrębnienie służb finansowo – księgowych jest organizacyjnie i ekonomicznie nieuzasadnione,

4)uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5)przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6)sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy oraz podmiotów którym udzielono dotacji celowej,

7)prowadzenie ewidencji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

8)prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9)rozliczanie inwentaryzacji,

10)dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11)przygotowywanie sprawozdań finansowych.2.Stanowisko ds. Płac - do którego w szczególności należą następujące sprawy:


1)przygotowywanie listy płac dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd,

2)rozliczanie podatku dochodowego, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

3)przygotowywanie dokumentów potwierdzających uzyskiwane wynagrodzenie dla potrzeb emerytalno- rentowych,

4)wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników,

5)przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości.

 

3.Stanowisko ds. Planowania – do którego w szczególności należą następujące sprawy: 

1)wieloletnie planowanie,

2)przygotowanie źródeł finansowania inwestycji,modernizacji i remontów oraz ich rozliczenia,

3)poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-11
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06