OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » BIURO KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

BIURO KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-16.30; wtorek-piątek 7.30-15.30
Telefon: (65) 52 52 977; (65) 52 52 976; (65) 52 52 978

 

Nr konta bankowego: Urząd Gminy Włoszakowice  BS Włoszakowice

                                                58 8661 0009 0000 1209 2000 0001

 

Biuro Księgowości Podatkowej, dzieli się na:

1.Stanowisko ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych - do którego w szczególności należą następujące sprawy:


1)prowadzenie ewidencji podatników i innych zobowiązanych w zakresie wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,

2)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

3)przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

4)przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

5)przygotowywanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatków i opłat,

6)wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

7)sprawy związane z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.


2.Stanowisko ds. Opłat i Windykacji Należności - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

1)egzekucji świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

2)prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

3)prowadzenie ewidencji weksli,

4)prowadzenie ewidencji podatników w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych.

3.Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

1)prowadzenie księgowości podatkowej, opłat i innych należności,

2)wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,

3)prowadzenie ewidencji podatników i innych zobowiązanych oraz inkasentów w zakresie poboru,

4)podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,

5)przygotowywanie sprawozdań dotyczących poboru podatków i opłat, oraz innych należności.

4.Stanowisko ds. Prowadzenia Punktu Kasowego - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

1)prowadzenie kasy obsługującej Urząd Gminy oraz jednostki prowadzone przez Biuro Obsługi Finansowej, Planowania i Inwestycji,

2)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ich rozprowadzanie,

3)wystawianie dowodów wpłat dotyczących podatków, opłat i innych należności.

5.Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1)przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)prowadzenie ewidencji płatników w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3)prowadzenie księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4)prowadzenie ewidencji inkasentów w zakresie poboru opłaty,

5)przygotowywanie sprawozdań dotyczących poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6)prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7)prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-18
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06